Xây Dựng Nhà Nước Pháp Quyền (NXB Chính Trị 2003) - Lê Minh Quân, 238 Trang

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by quanh.bv, May 9, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-5-9_22-20-33.png
  Ở nước ta, sự vận động và phát triển của đời sống xã hội đang đòi hỏi những đổi mới căn bản trong tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động của Nhà nước phù hợp với điều kiện mới. Thực tế cho thấy, đổi mới và hoàn thiện Nhà nước là một trong những vấn đề quan trọng, chủ yếu của đổi mới hệ thống chính trị nhằm thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển nhanh chóng, vững chắc theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội của Đảng ta nêu vấn đề xây dựng và hoàn thiện Nhà nước như là một trong những phương hướng cơ bản của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.
  • Xây Dựng Nhà Nước Pháp Quyền
  • NXB Chính Trị 2003
  • Lê Minh Quân
  • 238 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ntu.edu.vn/Opac/DmdInfo.aspx?dmd_id=12010
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page