Xây Dựng Nhà Nước Pháp Quyền Việt Nam Theo Quan Điểm Mácxít (NXB Chính Trị 2013) - Trương Quốc Chính

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by baominhnammuoi, Aug 13, 2019.

 1. baominhnammuoi

  baominhnammuoi New Member

  upload_2022-3-23_11-11-27.png
  Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam thật sự của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, trong sạch, vững mạnh, quản lý có hiệu lực, hiệu quả cao trong mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối nội, đối ngoại của đất nước luôn là mối quan tâm, là nhiệm vụ hàng đầu của Đảng và Nhà nước ta. Do xuất phát điểm về kinh tế - xã hội của nước ta thấp và phải trải qua thời gian chiến tranh lâu dài, hiện nay lại đang là giai đoạn khó khăn, thoái trào của hệ thống xã hội chủ nghĩa, nên Nhà nước ta đứng trước sự đan xen phức tạp của cả những cơ hội và những khó khăn, thách thức. Nhiệm vụ xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ của giai đoạn cách mạng mới có ý nghĩa vô cùng to lớn, sống còn đối với đất nước cả về chính trị, kinh tế và xã hội.
  Cuốn sách Xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam theo quan điểm mácxít của TS. Trương Quốc Chính cung cấp cho bạn đọc những phân tích sâu sắc các quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về nhà nước xã hội chủ nghĩa, nhất là việc vận dụng quan điểm của các nhà kinh điển cũng như những sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tổ chức xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
  • Xây Dựng Nhà Nước Pháp Quyền Việt Nam Theo Quan Điểm Mácxít
  • NXB Chính Trị 2013
  • Trương Quốc Chính
  • Số trang: 236
  • File PDF-SCAN
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn/Chi-tiet/macxit-62122.html
  https://drive.google.com/file/d/10Zr_41cFF0T9MM_x9Ayet1Etq8WTqqL4
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 23, 2022

Share This Page