Xây Dựng Quân Đội Củng Cố Quốc Phòng Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới - Ngô Xuân Lịch, 559 Trang

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by quanh.bv, Dec 3, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-12-3_10-20-20.png
  Trong quá trình chỉ đạo các đơn vị trong toàn quân thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã có nhiều bài phát biểu, bài viết quan trọng về xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại gắn với xây dựng "thế trận lòng dân", tạo nền tảng vững chắc để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; thể hiện rõ tầm trí tuệ và kinh nghiệm, sự trăn trở, tâm huyết của Đại tướng đối với sự nghiệp cách mạng trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra, tác động mạnh mẽ đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
  Để giúp bạn đọc, cán bộ và chiến sĩ trong toàn quân có thêm tư liệu nghiên cứu nắm vững hệ thống quan điểm của Đảng về công tác quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân xuất bản cuốn sách "Xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới" của Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
  • Xây Dựng Quân Đội Củng Cố Quốc Phòng Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới
  • NXB Quân Đội 2019
  • Ngô Xuân Lịch
  • 559 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8691
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page