Xây Dựng Và Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới (NXB Chính Trị 2013) - Bế Xuân Trường, 459 Trang

Discussion in 'Lịch Sử ĐCS Việt Nam' started by quanh.bv, Aug 5, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Trên cơ sở phân tích, làm rõ một số vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cuốn sách tập trung trình bày mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng quân đội; xây dựng thế trận lòng dân, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước; phát triển văn hóa, giáo dục, đào tạo, khoa học quân sự và sự vận dụng sáng tạo học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.
  Cuốn sách là tài liệu tham khảo bổ ích phục vụ Hội nghị Trung ương 8 khóa XI của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
  • Xây Dựng Và Bảo Vệ Tổ Quốc Trong Tình Hình Mới
  • NXB Chính Trị 2013
  • Tác giả: Bế Xuân Trường
  • Số trang: 459
  • Kiểu file: PDF SCAN
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...bao-ve-to-quoc-trong-tinh-hinh-moi-72917.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page