Xây Dựng Và Hoàn Thiện Cơ Chế Nhân Dân Thực Hiện Quyền Lực Nhà Nước Bằng Dân Chủ Trực Tiếp

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by quanh.bv, Nov 30, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-11-30_22-39-53.png
  Kiểm soát thực hiện quyền lực giữa các cơ quan nhà nước là một trong những nội dung mới, quan trọng của Hiến pháp năm 2013. Điều 2 của Hiến pháp năm 2013 khẳng định: "Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp". Việc thực hiện các quyền ấy được Hiến pháp năm 2013 phân công cho Quốc hội (Điều 69), Chính phủ (Điều 94), Toà án nhân dân (Điều 102). Hiến pháp năm 2013 không có điều, khoản nào quy định rõ việc nhân dân kiểm soát quyền lực nhà nước, ngoài các quy định thể hiện bản chất của quyền lực nhà nước, phương thức nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước, một số quyền công dân có tính kiểm soát và bảo đảm việc kiểm soát của nhân dân đối với việc thực hiện quyền lực nhà nước.
  Cuốn sách sẽ giúp cho độc giả hiểu thêm về những vấn đề xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn, quan điểm, yêu cầu xây dựng và hoàn thiện cơ chế nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước; một số kiến nghị cụ thể liên quan đến ban hành mới hoặc sửa đổi một số văn bản quy phạm pháp luật.
  • Xây Dựng Và Hoàn Thiện Cơ Chế Nhân Dân Thực Hiện Quyền Lực Nhà Nước Bằng Dân Chủ Trực Tiếp - Cơ Sở Lý Luận Và Thực Tiễn
  • NXB Chính Trị 2017
  • Phan Trung Lý, Đặng Xuân Phương
  • 447 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7648
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page