Xử Lý Nước Thải Sinh Hoạt Quy Mô Nhỏ Và Vừa (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2002) - Trần Đức Hạ, 198 Trang

Discussion in 'Kỹ Thuật Môi Trường' started by quanh.bv, Oct 24, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Ô nhiễm nguồn nước do tác động của nước thải sinh hoạt và sản xuất đang là vấn đề bức xúc hiện nay ở nước ta. Các yếu tố kinh tế xã hội và điều kiện tự nhiên là tiền đề cho việc tổ chức hợp lý hệ thống thoát nước và xử lý nước thải các đô thị và khu dân cư. Đối với nước ta, thoát nước và xử lý nước thải phân tán hoặc xử lý nước tại chỗ, cũng như kết hợp sử dụng nước thải vào các mục đích tưới tiêu, nuôi trồng thuỷ sản ..... là một trong những biện pháp hiệu quả để giải quyết vấn đề môi trường và phát triển bền vững kinh tế xã hội. Các công trình xử lý nước thải quy mô nhỏ và vừa sẽ phù hợp với khả năng đầu tư, trình độ quản lý vận hành ở các đô thị và khu dân cư hiện nay. Các công trình này có chi phí xây dựng và quản lý thấp khi biết sử dụng khả năng tự làm sạch của nguồn tiếp nhận và các điều kiện tự nhiên thuận lợi khác vào quá trình xử lý nước thải.
  Xuất phát từ quan điểm trên, cuốn sách " Xử Lý Nước Thải Sinh Hoạt Quy Mô Nhỏ Và Vừa " nhằm cung cấp những thông tin cơ bản nhất và những bài tập nâng cao kỹ năng về tính toán thiết kế các cộng trình xử lý nước thải sinh hoạt quy mô nhỏ và vừa,các vấn đề về xử lý nước thải trong điều kiện tự nhiên, xử lý nước thải quy mô nhỏ và vừa, thoát nước và xử lý nước thải phân tán, xử lý nước thải và chất thải rắn các làng nghề ....
  Chương 1: Cơ sở lựa chọn công nghệ và xây dựng trạm xử lý nước thải quy mô nhỏ và vừa
  Chương 2: Xử lý nước thải bằng phương pháp cơ học.
  Chương 3: Các công trình xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học kị khí
  Chương 4: Các công trình xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học trong điều kiện tự nhiên
  Chương 5: Các công trình xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học hiếu khí trong điều kiện nhân tạo
  Chương 6: Quản lý và vận hành các công trình xử lý nước thải quy mô nhỏ và vừa
  • Xử Lý Nước Thải Sinh Hoạt Quy Mô Nhỏ Và Vừa
  • NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2002
  • Trần Đức Hạ
  • 198 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://opacdigital.thuvien.cfi.edu.vn/wpDetail_View_FullSize.aspx?Id=1595
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Nov 30, 2021

Share This Page