Xử Lý Tín Hiệu Và Lọc Số Tập 1 (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 1999) - Nguyễn Quốc Trung, 390 Trang

Discussion in 'Kỹ Thuật Viễn Thông' started by bhanh8, Sep 1, 2013.

 1. bhanh8

  bhanh8 Administrator Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Trình bày một cách hệ thống những cuốn sách cơ bản về tín hiệu và các phương pháp tổng hợp phân tích các hệ thống rời rạc, những phương pháp xử lý số tín hiệu dựa trên các công cụ toán học và vật lý hiện đại.
  • Xử Lý Tín Hiệu Và Lọc Số Tập 1
  • NXB Khoa Học Kỹ Thuật 1999
  • Nguyễn Quốc Trung
  • 390 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/17815
   
  Last edited by a moderator: Jul 8, 2019

Share This Page