Xử Lý Tình Huống Công Tác Cán Bộ Của Đảng (NXB Chính Trị 2011) - Cao Thanh Vân, 151 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Chính Trị' started by quanh.bv, Aug 1, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-2-21_17-32-19.png
  Nhằm giúp các cấp ủy đảng, cán bộ làm công tác tổ chức, cán bộ có thêm tài liệu tham khảo, nghiên cứu về những vấn đề liên quan đến xử lý tình huống công tác cán bộ của Đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Xử lý tình huống công tác cán bộ của Đảng, do TS. Cao Thanh Vân, TS. Đinh Ngọc Giang đồng chủ biên. Đây là kết quả đề tài nghiên cứu khoa học của Học Viện Xây dựng Đảng thuộc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.
  Các tác giả đã làm rõ một số vấn đề lý luận về công tác cán bộ và xử lý tình huống trong công tác cán bộ của Đảng, trong đó có các khái niệm về công tác cán bộ; vị trí, vai trò của công tác cán bộ của Đảng; nội dung công tác cán bộ; quan niệm, đặc điểm; dấu hiệu đặc trưng, nguyên nhân của tình huống trong công tác cán bộ; nguyên tắc, phương pháp xử lý tình huống trong công tác cán bộ. Đặc biệt, cuốn sách còn dành hẳn một chương giới thiệu một số tình huống trong công tác cán bộ và đưa ra một số gợi ý xử lý tình huống như: tình huống về lựa chọn, sử dụng, bầu cử cán bộ; về quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ; về khen thưởng, kỷ luật cán bộ, miễn nhiệm, bãi nhiệm cán bộ và giải quyết mất đoàn kết nội bộ; về thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ.
  Cuốn sách sẽ cho thấy việc nghiên cứu, xây dựng các kỹ năng xử lý tình huống trong công tác cán bộ, đảng viên là việc làm rất cần thiết để góp phần làm cho công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác cán bộ nói riêng ngày càng đi vào chuyên nghiệp, hiện đại.
  • Xử Lý Tình Huống Công Tác Cán Bộ Của Đảng
  • NXB Chính Trị 2011
  • Cao Thanh Vân
  • 151 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4800
  https://drive.google.com/file/d/1gEN_Fb93sRZhTWyLP6qC36CjXf1yp5fb
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Feb 21, 2022

Share This Page