Xứ Ủy Nam Bộ Và Trung Ương Cục Miền Nam 1945-1954 (NXB Tổng Hợp 2019) - Đoàn Thị Hương, 258 Trang

Discussion in 'Lịch Sử Học' started by nhandang123, Jun 28, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2021-10-17_16-4-50.png
  Cuốn sách làm sáng rõ quá trình xây dựng, đặc điểm tổ chức, hoạt động và vai trò của cơ quan lãnh đạo của Đảng ở Nam Bộ trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược trên địa bàn được phân công phụ trách. Ngoài ra, cuốn sách tập trung nghiên cứu quá trình xác lập, biến đổi về cơ cấu tổ chức, bộ máy, nhân sự chủ chốt; hoạt động lãnh đạo của Xứ ủy Nam Bộ, Trung ương Cục miền Nam trên các phương diện: phát động và điều hành phong trào kháng chiến, lãnh đạo xây dựng lực lượng vũ trang, Mặt trận Dân tộc Thống nhất, chính quyền, tổ chức nền kinh tế và văn hóa kháng chiến, chỉ đạo nhiệm vụ xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ giúp đỡ phong trào kháng chiến của nhân dân Campuchia. Đồng thời, khái quát sự chỉ đạo của Trung ương Đảng đối với Xứ ủy Nam Bộ, Trung ương Cục miền Nam trong xây dựng tổ chức và chỉ đạo thực tiễn.…
  • Xứ Ủy Nam Bộ Và Trung Ương Cục Miền Nam 1945-1954
  • NXB Tổng Hợp 2019
  • Đoàn Thị Hương
  • 258 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1_RoHYunTOFBoBj9LoQpg4KZWxiy_CACU
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 12, 2022

Share This Page