Xuân Hoa Truyện Cuốn 3 (NXB Xưa Nay 1927) - Trương Quang Tiền, 36 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, Feb 10, 2022.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2022-2-10_15-31-48.png
  Xét vì đứng râu màu, sanh ra giữa cõi Dinh-hoàn có thế chẳng muốn giúp vui cho đời, thì sao gọi rằng loại chí. Tôi chẳng dám tụng mình, vì sức còn mọn mảy: bởi mới kím đặng một tích lạ, nên in lần ra đâu cho liệc vị giải cơn buồn. Xét vì " thiên địa tuần hoờn " nên tôi chẳng thẹn ngọn bút thô xin bày ra giữa chốn thập mục cho thiện-nam, tín-nữ xem chơi, mựa gặp lúc gian truân mà thối chí. Dầu hay, dở, hoặc siển một ít lời, xin chư ông miểng nghị.
  • Xuân Hoa Truyện Cuốn 3
  • NXB Xưa Nay 1927
  • Trương Quang Tiền
  • 36 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://nitro.download/view/B7CEB8E14140916
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page