Xuân Thu Tam Truyện Tập 4 (NXB Tổng Hợp 2002) - Khổng Tử, 350 Trang

Discussion in 'Tiểu Thuyết Lịch Sử' started by quanh.bv, Feb 11, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Tập 4 là Kinh truyện từ quyển 10 đến quyển 12. Gồm chính văn của Khổng Tử và 3 truyện của Tả Khưu Minh, Công Dương Cao và Cốc Lương Xích. Tập 4 là toàn văn ghi chép lịch sử từ Nguyên niên năm đầu cho tới Thập niên năm thứ 10.
  • Xuân Thu Tam Truyện Tập 4
  • NXB Tổng Hợp 2002
  • Khổng Tử
  • Dịch: Hoàng Khôi
  • 350 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/14794
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jun 21, 2019
  amorphous likes this.

Share This Page