Xuất Bản Việt Nam Trong Những Năm Đổi Mới Đất Nước (NXB Chính Trị 2011) Nguyễn Hồng Vinh, 177 Trang

Discussion in 'Lưu Trữ Học' started by quanh.bv, Oct 18, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2023-5-7_12-40-23.png
  Công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng đã làm thay đổi toàn diện đời sống kinh tế - xã hội đất nước. Bằng các xuất bản phẩm của mình, ngành xuất bản đã đóng góp tích cực vào việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng; đưa chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, những hiện tượng tiêu cực trong xã hội; nổ lực tìm tòi, thể nghiệm, thích ứng với cơ chế thị trường; giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, phục vụ ngày càng có hiệu quả công tác tư tưởng - văn hóa, góp phần khẳng định nền tảng tư tưởng của xã hội nước ta là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; giữ vững ổn định chính trị - xă hội, phát triển kinh tế và văn hóa.
  • Xuất Bản Việt Nam Trong Những Năm Đổi Mới Đất Nước
  • NXB Chính Trị 2011
  • Nguyễn Hồng Vinh
  • 177 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/12MiPOyxtnR8R193K_WFfpcN4rM-eJ4Ca
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: May 7, 2023

Share This Page