Xúc Tiến Thương Mại (NXB Chính Trị 2003) - Mia Mikie, 396 Trang

Discussion in 'Kinh Tế Học' started by quanh.bv, Mar 5, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Quá trình chủ động hội nhập kinh tế quốc tế đã làm nẩy sinh r a nhiều vấn đề rất mới cần tìm hiểu, nghiên cứu và tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của các nước, đặc biệt là các biện pháp xúc tiến thương mại. Từ đó, đề ra những chính sách, biện pháp có hiệu quả nhằm tăng cường chiến lược xuất khẩu hàng hóa, sản phẩm mà nước ta có lợi thế so sánh, tạo ra những mặt hàng chủ lực, thông qua nhiều biện pháp hiện thực, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, thực hiện cam kết quốc tế trong quá trình hội nhập... phục vụ tốt nhất cho sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
  Xuất phát từ những yêu cầu trên và để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu những thông tin, tri thức cần thiết về chính sách thương mại, xúc tiến xuất khẩu của các nước và các tổ chức kinh tế quốc tế và khu vực, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách Xúc Tiến Thương Mại. Sách do Ủy ban Kinh tế - Xã hội Liên hợp quốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ESCAP) biên soạn, được Viện nghiên cứu thương mại - Bộ Thương mại biên dịch lại.
  • Xúc Tiến Thương Mại
  • NXB Chính Trị 2003
  • Mia Mikie
  • Dịch: Viện Nghiên Cứu Thương Mại
  • 396 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://lib.hpu.edu.vn/handle/123456789/1608
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Nov 11, 2020

Share This Page