Xung Đột Xã Hội Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn Ở Việt Nam - Võ Khánh Vinh, 213 Trang

Discussion in 'Xã Hội Học' started by quanh.bv, Sep 26, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  image002.png
  Công cuộc đổi mới đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo đã đem lại nhiều thành tựu to lớn về phát triển kinh tê - xã hội, văn hóa, giáo dục. Tuy nhiên, đến nay nưỏc ta chưa thoát khỏi ngưỡng của sự nghèo khổ, tăng trưởng kinh tê chưa bền vững, tỷ lệ thất nghiệp còn cao, nhiều vấn đề phức tạp nảy sinh như phân tầng xã hội, phân hóa giàu nghèo, tệ nạn xã hội và tham nhũng ngày càng gia tăng, lối sống ích kỷ cùng với những thói hư, tật xấu đang có nguy cơ lây lan mạnh. Trong khi đó một số cơ chế, chính sách phát triển kinh tê còn có những bất cập, việc triển khai thực hiện còn nhiều vưống mắc, hệ thống pháp luật chưa hoàn thiện, chưa đồng bộ... Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến những xung đột xã hội nói chung và từng cuộc xung đột xã hội cụ thê ở nưốc ta hiện nay. Việc xác định rõ nguyên nhân và mối quan hệ phức tạp giữa các nguyên nhân sinh ra xung đột xã hội là vấn để có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng và sử dụng các giải pháp phòng ngừa và giải quyết xung đột.
  • Xung Đột Xã Hội Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn Ở Việt Nam
  • NXB Khoa Học Xã Hội 2010
  • Võ Khánh Vinh
  • Số trang: 213
  • Kiểu file: PDF-SCAN
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/76942
  https://drive.google.com/file/d/1JLXPH__MeSwuZACyk2C4mqpJLnaW0nTj
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Dec 20, 2022

Share This Page