Xung Quanh Một Số Vấn Đề Về Văn Học Và Giáo Dục (NXB Khoa Học Xã Hội 1972) - Nguyễn Khánh Toàn

Discussion in 'Địa Chí Sài Gòn-TP. Hồ Chí Minh' started by admin, Mar 14, 2017.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Đây ỉà một tmjïn tập gôm 28 bài uỉẽt đa được đăng trên một sò' tạp chỉ và sách, Xuát bẳn trong nưởc và nqoài nưởc, của đông chí Nguyễn Khánh Toàn. Tugen tập này nhằm tập hợp ĩạỉ một sổ ỷ kiến cỗa tàc giả Dầ một số vún đề văn học rà giáo (tục mà tác qỉằ đã cỏ dịp đề cộp đến từ năm 1947 đền nay.
  Nội dung tuyen tập cô một giá trị thực tiễn dối vời các cán hộ ỉàm công tác chì đạo, hướnẹ dẫn hoặc nghiên cửu, giảng dạy về pan học, giảo dục các cấp. Nhiên bài tay viết đã ỉâa nhưng đền nay vẫn có giá trị về mặt đường ỉối, phương pháp chỉ đạo vit nghiên cửu.
  • Xung Quanh Một Số Vấn Đề Về Văn Học Và Giáo Dục
  • NXB Khoa Học Xã Hội 1972
  • Nguyễn Khánh Toàn
  • 742 Trang
  • File PDF_SCAN
  Link Download
  https://drive.google.com/file/d/0BzEOT3i1sZOiaS1JTUI2dXpOOTg/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Mar 14, 2017

Share This Page