Ý Nghĩa Hoằng Pháp Và Hộ Pháp - Cs. Diệu Âm, 473 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by admin, May 4, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Ý Nghĩa Hoằng Pháp Và Hộ Pháp
  Cs. Diệu Âm
  473 Trang
  Kính thưa quý bạn! Ba đời mười phương chư Phật, chư Bồ tát thị hiện đến thế giới Ta Bà này không ngừng nghỉ cũng chỉ vì một chữ Tâm của chúng ta. Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện đến thế giới Ta Bà này gần ba ngàn năm trước, cũng vì một chữ Tâm của chúng ta mà Ngài phải thuyết pháp hết 49 năm. Sau khi Phật nhập niết bàn, chư Tăng, Ni tiếp tục thay Phật để giảng giải một chữ Tâm và quý Ngài đã giảng hết gần ba ngàn năm nay vậy mà chúng ta vẫn chưa chịu thức tỉnh.

  Chúng tôi nay không biết lấy gì để đền ơn cho ba đời mười phương chư Phật, chư Bồ-tát, chư hiền thánh Tăng, chỉ biết theo chân quý Ngài tiếp tục giảng một chữ Tâm để cúng dường đến mười phương chư bạn.

  Chúng tôi mong cuốn sách nhỏ này có thể giúp chư bạn tìm lại được chơn tâm quý báu để đọc kỹ cuốn sách này, vì nó sẽ trả lời cho quý bạn biết hết tất cả.

  Con xin cúi đấu đãnh lễ, cảm tạ ân đức của đấng từ phụ Thích Ca Mâu Ni và ba đời mười phương chư Phật, chu Bồ-tát đã soi đường cho chúng con đi.

  Con xin cúi đầu đãnh lễ, cảm tạ đức của Lịch Đại Tổ sư, chư Đại Thánh hiền trong quá khứ cũng như trong hiện tại đã dày công hoằng truyển chánh pháp. Nhờ ân đức cao sâu của quý ngài mà tam tạng giáo pháp Phật mới được tồn tại cho đến ngày nay cho con chúng ta có đầy đủ kinh sách để mà tu học.


  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page