Ý Nghĩa Thờ Thiên Nhãn (Ấn Hành 1971) - Nguyễn Kim Anh, 34 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Oct 28, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Ý Nghĩa Thờ Thiên Nhãn
  Ấn Hành 1971
  Nguyễn Kim Anh
  34 Trang
  Con người biết tôn sùng Trời, thì phải biết kỉnh trọng Thần Lương Tâm. Có câu: Khi kỳ tâm tất tự khi kỳ Thiên, Thiên kỳ bất khả khi hồ?
  Mọi nhà thờ Thiên Nhãn, sùng bái hằng ngày đặng xét mình, coi các điều tội lỗi. Thoảng như trong tâm giục khởi làm việc chi bất bình thì sợ có quyền năng của Trời răn phạt.
  Nên thờ Thiên Nhãn là một phương mầu nhiệm cho mọi người biết tùng Thiên lý. Kỳ Hạ nguơn nầy, Đức Chí Tôn giáng cơ dạy Đạo, không có chơn linh giáng sanh nguyên hình như các vị Giáo Chủ trước nữa. Nếu sự thờ phượng riêng một vị Giáo Chủ buổi trước thì không đủ thống nhứt đặng tín ngưỡng của nhơn sanh trong toàn cầu thế giới.
  Cho nên thờ Thiên Nhãn là cơ quan hiệp cả Chơn thần của toàn vạn linh và hiệp Tam bửu: Tinh, Khí, Thần vi nhứt. Ấy là cơ mầu nhiệm siêu phàm nhập Thánh.
  Từ khi các tôn giáo bị bế, Âm thạnh Dương suy, nên Thần chẳng hiệp cùng Tinh, Khí được, vì vậy nên người tu hữu công mà không đắc quả. Nay Đức Chí Tôn khai Đại Đạo, đem Chơn thần huờn nguyên cùng Tinh, Khí, là cơ mầu nhiệm cho chúng sanh đắc Đạo.


  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page