Y Tế Việt Nam Qua Tổng Điều Tra Cơ Sở Kinh Tế, Hành Chính, Sự Nghiệp 2012

Discussion in 'Y Tế, Sức Khỏe' started by admin, Mar 29, 2015.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Y Tế Việt Nam Qua Tổng Điều Tra Cơ Sở Kinh Tế, Hành Chính, Sự Nghiệp 2012
  NXB Thống Kê 2014
  Cục Thống Kê
  124 Trang
  Tổng Điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 (viết tắt là Tổng điều tra 2012)1 được tiến hành theo Quyết định số 1271/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm thu thập thông tin chung và những thông tin về tình hình sản xuất, kinh doanh của các cơ sở thuộc doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông nghiệp và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Kết quả chính thức về Tổng điều tra 2012 đã được ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương công bố tháng 6 năm 2013 tại ấn phẩm "Kết quả Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012" với các chỉ tiêu tổng hợp. Để đáp ứng yêu cầu thông tin chi tiết, Ban Chỉ đạo TĐT Trung ương biên soạn và công bố 15 ấn phẩm chuyên đề về các khu vực và loại hình đơn vị, cơ sở kinh tế, một số ngành kinh tế và lĩnh vực hoạt động.
  Ấn phẩm "Y tế Việt Nam qua Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp 2012" là một trong các ấn phẩm chuyên đề như vậy. Ngoài các số liệu thu được qua Tổng điều tra 2012, ấn phẩm này sử dụng một số tài liệu liên quan của ngành Y tế. Ấn phẩm bao gồm một số nhận định khái quát về hoạt động y tế ở nước ta, đóng góp của hoạt động này vào tăng trưởng chung của nền kinh tế, các biểu số liệu về mạng lưới cơ sở, lao động, năng lực các cơ sở y tế từ Trung ương đến địa phương.

  Link Download
  eBook có trong tuyển tập DVD Thống Kê
  https://gso.gov.vn/Modules/Doc_Download.aspx?DocID=16818

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page