Yết Ma Yếu Chỉ (NXB Tôn Giáo 2006) - Thích Trí Thủ, 309 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by haidang, May 18, 2014.

 1. haidang

  haidang Active Member

  [​IMG]
  Theo quan điểm Bộ phái Đàm Vô Đức, tức các vị thọ trì Luật Tứ phần thì một trong các dấu hiệu về sự diệt tận của chánh pháp là các yết ma hoàn toàn không được thực hiện, không có pháp yết ma sẽ không có các tỳ-kheo đắc giới như pháp, bản thể của Tăng không thành tựu.
  • Yết Ma Yếu Chỉ
  • NXB Tôn Giáo 2006
  • Thích Trí Thủ
  • 309 Trang
  • File PDF
  Link Download
  http://hoavouu.com/images/file/WCYINmAx0QgQAM16/yetmayeuchi-thichtrithu.pdf
  http://sachviet.edu.vn/threads/dvd-ebook-phat-hoc-tai-lieu-tu-tap-va-nghien-cuu-phat-giao.9279/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Mar 27, 2016

Share This Page