Yếu Tố Sinh Học Và Yếu Tố Tâm Lý Xã Hội Trong Sự Phát Triển Tâm Lý Con Người - Đỗ Long, 291 Trang

Discussion in 'Tâm Lý Học' started by admin, Mar 28, 2017.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Một trong nhưng nội dung nan giãi nhất trong lý luận về con người và tâm lý người lá vân dè vè những tác dông cùa yếu tố sinh học, cùa vếu tố xứ hội cũng như các mối tương quan cùa chúng trong sự hình thành rờ phát triền cùa con người. TÙ khi xuất hiện nhũng nghiên cứu vè coh ngưài \à tám lý người, trong dó có các thành tố nhận thức, tình cdm, ý chí, nihặ^ềỊÌl nhu cầu, tính cách, giá trị dao dức. hành vi lệch chuẩn. vô thức, ý thức v.v..., cho dến nay trên diễn dàn khoa học luôn luôn nó ra các cuộc tranh luận sôi nôi, nhưng vẩn chưa cố kắ luận cuối cùng. Các nhà triết học, xữ hội học, sừih học, giáo dục học, sinh /v học, tâm lý học, văn hoá học v.v..., dă có nhửng cuộc tranh luận trong linh vực cùa mình, cũne như với các nhà khoa hục khắc.
  • Yếu Tố Sinh Học Và Yếu Tố Tâm Lý Xã Hội Trong Sự Phát Triển Tâm Lý Con Người
  • NXB Khoa Học Xã Hội 1999
  • Đỗ Long
  • 291 Trang
  • File PDF_SCAN
  Link Download
  http://113.161.190.196:8080/thuvienso/handle/123456789/1036
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Jul 13, 2020

Share This Page