Chuyên Ngành Chính Trị

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chính phủ Việt Nam; là đơn vị tài chính cấp I; là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt, trung, cao cấp, công chức hành chính, công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của các đơn vị sự nghiệp công lập, thành viên hội đồng quản trị, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, giám đốc, phó giám đốc doanh nghiệp nhà nước, cán bộ khoa học chính trị và hành chính của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; là trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học lý luận Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nghiên cứu đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghiên cứu về các khoa học chính trị.

Sort By:
Title ↓
Replies Views
Last Message
 1. admin
  Replies:
  0
  Views:
  1,869
 2. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  310
 3. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  280
 4. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  341
 5. nganle14
  Replies:
  0
  Views:
  538
 6. admin
  Replies:
  0
  Views:
  2,229
 7. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  845
 8. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,119
 9. nhandang123
  Replies:
  0
  Views:
  659
 10. admin
  Replies:
  0
  Views:
  1,120
 11. Bryanedaw
  Replies:
  0
  Views:
  1,130
 12. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  395
 13. thaoanh12
  Replies:
  0
  Views:
  774
 14. SamKieu
  Replies:
  0
  Views:
  545
 15. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  332
 16. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,680
 17. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  84
 18. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  519
 19. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  460
 20. thinganbui
  Replies:
  0
  Views:
  607

Thread Display Options

Loading...