Hồ Chí Minh (1890-1969)

Hồ Chí Minh (19 tháng 5 năm 1890 – 2 tháng 9 năm 1969) tên khai sinh: Nguyễn Sinh Cung, là nhà cách mạng, người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, một trong những người đặt nền móng và lãnh đạo công cuộc đấu tranh giành độc lập, toàn vẹn lãnh thổ cho Việt Nam trong thế kỷ XX, một chiến sĩ cộng sản quốc tế. Ông là người viết và đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, là Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong thời gian 1945 – 1969, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam trong thời gian 1951 – 1969.

Sort By:
Title
Replies Views
Last Message
 1. Bryanedaw
  Replies:
  0
  Views:
  134
 2. Bryanedaw
  Replies:
  0
  Views:
  105
 3. Bryanedaw
  Replies:
  0
  Views:
  117
 4. Bryanedaw
  Replies:
  0
  Views:
  106
 5. Bryanedaw
  Replies:
  0
  Views:
  138
 6. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  118
 7. cv9tt4
  Replies:
  0
  Views:
  227
 8. Bryanedaw
  Replies:
  0
  Views:
  108
 9. Bryanedaw
  Replies:
  0
  Views:
  130
 10. Bryanedaw
  Replies:
  0
  Views:
  132
 11. Bryanedaw
  Replies:
  0
  Views:
  122
 12. Bryanedaw
  Replies:
  0
  Views:
  129
 13. Bryanedaw
  Replies:
  0
  Views:
  206
 14. Bryanedaw
  Replies:
  0
  Views:
  250
 15. Bryanedaw
  Replies:
  0
  Views:
  896
 16. Bryanedaw
  Replies:
  0
  Views:
  295
 17. Bryanedaw
  Replies:
  0
  Views:
  283
 18. Bryanedaw
  Replies:
  0
  Views:
  256
 19. Bryanedaw
  Replies:
  0
  Views:
  282
 20. Bryanedaw
  Replies:
  0
  Views:
  537

Thread Display Options

Loading...