Hồ Chí Minh (1890-1969)

Hồ Chí Minh (19 tháng 5 năm 1890 – 2 tháng 9 năm 1969) tên khai sinh: Nguyễn Sinh Cung, là nhà cách mạng, người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, một trong những người đặt nền móng và lãnh đạo công cuộc đấu tranh giành độc lập, toàn vẹn lãnh thổ cho Việt Nam trong thế kỷ XX, một chiến sĩ cộng sản quốc tế. Ông là người viết và đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, là Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong thời gian 1945 – 1969, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam trong thời gian 1951 – 1969.

Sort By:
Title
Replies Views ↓
Last Message
 1. nhandang123
  Replies:
  0
  Views:
  1,748
 2. nhandang123
  Replies:
  0
  Views:
  1,746
 3. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,730
 4. nhandang123
  Replies:
  0
  Views:
  1,713
 5. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,663
 6. nhandang123
  Replies:
  0
  Views:
  1,640
 7. nhandang123
  Replies:
  0
  Views:
  1,628
 8. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,623
 9. nhandang123
  Replies:
  0
  Views:
  1,614
 10. admin
  Replies:
  0
  Views:
  1,603
 11. nhandang123
  Replies:
  0
  Views:
  1,591
 12. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,556
 13. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,498
 14. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,492
 15. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,489
 16. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,462
 17. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,459
 18. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,459
 19. admin
  Replies:
  0
  Views:
  1,440
 20. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,435
 21. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,431
 22. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,421
 23. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,414
 24. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,408
 25. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,404
 26. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,398
 27. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,379
 28. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,371
 29. admin
  Replies:
  0
  Views:
  1,363
 30. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,362

Thread Display Options

Loading...