Hồ Chí Minh (1890-1969)

Hồ Chí Minh (19 tháng 5 năm 1890 – 2 tháng 9 năm 1969) tên khai sinh: Nguyễn Sinh Cung, là nhà cách mạng, người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, một trong những người đặt nền móng và lãnh đạo công cuộc đấu tranh giành độc lập, toàn vẹn lãnh thổ cho Việt Nam trong thế kỷ XX, một chiến sĩ cộng sản quốc tế. Ông là người viết và đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, là Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong thời gian 1945 – 1969, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam trong thời gian 1951 – 1969.

Sort By:
Title
Replies Views ↑
Last Message
 1. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,484
 2. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,491
 3. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,499
 4. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,506
 5. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,510
 6. admin
  Replies:
  0
  Views:
  1,518
 7. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,522
 8. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,522
 9. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,525
 10. admin
  Replies:
  0
  Views:
  1,527
 11. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,535
 12. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,545
 13. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,553
 14. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,553
 15. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,559
 16. nhandang123
  Replies:
  0
  Views:
  1,563
 17. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,568
 18. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,571
 19. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,597
 20. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,608

Thread Display Options

Loading...