Hồ Chí Minh (1890-1969)

Hồ Chí Minh (19 tháng 5 năm 1890 – 2 tháng 9 năm 1969) tên khai sinh: Nguyễn Sinh Cung, là nhà cách mạng, người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, một trong những người đặt nền móng và lãnh đạo công cuộc đấu tranh giành độc lập, toàn vẹn lãnh thổ cho Việt Nam trong thế kỷ XX, một chiến sĩ cộng sản quốc tế. Ông là người viết và đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, là Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong thời gian 1945 – 1969, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam trong thời gian 1951 – 1969.

Sort By:
Title
Replies Views
Last Message
 1. admin
  Replies:
  0
  Views:
  885
 2. admin
  Replies:
  0
  Views:
  891
 3. admin
  Replies:
  0
  Views:
  1,006
 4. admin
  Replies:
  0
  Views:
  1,039
 5. admin
  Replies:
  0
  Views:
  886
 6. admin
  Replies:
  0
  Views:
  958
 7. admin
  Replies:
  0
  Views:
  924
 8. admin
  Replies:
  0
  Views:
  968
 9. admin
  Replies:
  0
  Views:
  1,176
 10. admin
  Replies:
  0
  Views:
  885
 11. admin
  Replies:
  0
  Views:
  826
 12. admin
  Replies:
  0
  Views:
  885
 13. admin
  Replies:
  0
  Views:
  961
 14. admin
  Replies:
  0
  Views:
  801
 15. admin
  Replies:
  0
  Views:
  822
 16. admin
  Replies:
  0
  Views:
  812
 17. admin
  Replies:
  0
  Views:
  703
 18. admin
  Replies:
  0
  Views:
  805
 19. admin
  Replies:
  0
  Views:
  1,270
 20. admin
  Replies:
  0
  Views:
  1,019

Thread Display Options

Loading...