Hồ Chí Minh (1890-1969)

Hồ Chí Minh (19 tháng 5 năm 1890 – 2 tháng 9 năm 1969) tên khai sinh: Nguyễn Sinh Cung, là nhà cách mạng, người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, một trong những người đặt nền móng và lãnh đạo công cuộc đấu tranh giành độc lập, toàn vẹn lãnh thổ cho Việt Nam trong thế kỷ XX, một chiến sĩ cộng sản quốc tế. Ông là người viết và đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, là Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong thời gian 1945 – 1969, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam trong thời gian 1951 – 1969.

Sort By:
Title ↓
Replies Views
Last Message
 1. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  2,747
 2. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,015
 3. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  630
 4. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  962
 5. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,513
 6. nhandang123
  Replies:
  0
  Views:
  969
 7. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,521
 8. Bryanedaw
  Replies:
  0
  Views:
  59
 9. Bryanedaw
  Replies:
  0
  Views:
  289
 10. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,197
 11. Bryanedaw
  Replies:
  0
  Views:
  72
 12. nhandang123
  Replies:
  0
  Views:
  61
 13. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  740
 14. thaoanh12
  Replies:
  0
  Views:
  360
 15. nhandang123
  Replies:
  0
  Views:
  732
 16. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,146
 17. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  987
 18. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,049
 19. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,308
 20. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  2,536

Thread Display Options

Loading...