Hồ Chí Minh (1890-1969)

Hồ Chí Minh (19 tháng 5 năm 1890 – 2 tháng 9 năm 1969) tên khai sinh: Nguyễn Sinh Cung, là nhà cách mạng, người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, một trong những người đặt nền móng và lãnh đạo công cuộc đấu tranh giành độc lập, toàn vẹn lãnh thổ cho Việt Nam trong thế kỷ XX, một chiến sĩ cộng sản quốc tế. Ông là người viết và đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, là Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong thời gian 1945 – 1969, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam trong thời gian 1951 – 1969.

Sort By:
Title
Replies Views ↑
Last Message
 1. nhandang123
  Replies:
  0
  Views:
  2,084
 2. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  2,091
 3. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  2,097
 4. nhandang123
  Replies:
  0
  Views:
  2,151
 5. admin
  Replies:
  0
  Views:
  2,164
 6. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  2,209
 7. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  2,245
 8. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  2,423
 9. nhandang123
  Replies:
  0
  Views:
  2,523
 10. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  2,557
 11. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  2,560
 12. admin
  Replies:
  0
  Views:
  2,639
 13. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  2,738
 14. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  2,814
 15. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  2,824
 16. nhandang123
  Replies:
  0
  Views:
  3,335
 17. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  3,357
 18. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  3,572
 19. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  3,787
 20. admin
  Replies:
  0
  Views:
  4,183

Thread Display Options

Loading...