Hồ Chí Minh (1890-1969)

Hồ Chí Minh (19 tháng 5 năm 1890 – 2 tháng 9 năm 1969) tên khai sinh: Nguyễn Sinh Cung, là nhà cách mạng, người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, một trong những người đặt nền móng và lãnh đạo công cuộc đấu tranh giành độc lập, toàn vẹn lãnh thổ cho Việt Nam trong thế kỷ XX, một chiến sĩ cộng sản quốc tế. Ông là người viết và đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, là Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong thời gian 1945 – 1969, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam trong thời gian 1951 – 1969.

Sort By:
Title
Replies Views ↓
Last Message
 1. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,339
 2. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,339
 3. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,334
 4. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,328
 5. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,319
 6. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,313
 7. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,292
 8. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,282
 9. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,282
 10. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,278
 11. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,274
 12. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,273
 13. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,269
 14. admin
  Replies:
  0
  Views:
  1,267
 15. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,265
 16. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,263
 17. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,262
 18. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,261
 19. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,248
 20. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,231
 21. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,230
 22. admin
  Replies:
  0
  Views:
  1,229
 23. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,226
 24. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,223
 25. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,208
 26. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,196
 27. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,190
 28. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,185
 29. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,179
 30. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,173

Thread Display Options

Loading...