Hồ Chí Minh (1890-1969)

Hồ Chí Minh (19 tháng 5 năm 1890 – 2 tháng 9 năm 1969) tên khai sinh: Nguyễn Sinh Cung, là nhà cách mạng, người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, một trong những người đặt nền móng và lãnh đạo công cuộc đấu tranh giành độc lập, toàn vẹn lãnh thổ cho Việt Nam trong thế kỷ XX, một chiến sĩ cộng sản quốc tế. Ông là người viết và đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, là Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong thời gian 1945 – 1969, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam trong thời gian 1951 – 1969.

Sort By:
Title
Replies Views ↓
Last Message
 1. nhandang123
  Replies:
  0
  Views:
  1,726
 2. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,710
 3. nhandang123
  Replies:
  0
  Views:
  1,694
 4. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,679
 5. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,663
 6. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,627
 7. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,599
 8. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,588
 9. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,583
 10. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,570
 11. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,561
 12. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,552
 13. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,527
 14. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,524
 15. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,523
 16. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,523
 17. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,521
 18. admin
  Replies:
  0
  Views:
  1,505
 19. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,500
 20. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,481

Thread Display Options

Loading...