Hồ Chí Minh (1890-1969)

Hồ Chí Minh (19 tháng 5 năm 1890 – 2 tháng 9 năm 1969) tên khai sinh: Nguyễn Sinh Cung, là nhà cách mạng, người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, một trong những người đặt nền móng và lãnh đạo công cuộc đấu tranh giành độc lập, toàn vẹn lãnh thổ cho Việt Nam trong thế kỷ XX, một chiến sĩ cộng sản quốc tế. Ông là người viết và đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, là Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong thời gian 1945 – 1969, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam trong thời gian 1951 – 1969.

Sort By:
Title
Replies Views ↑
Last Message
 1. nhandang123
  Replies:
  0
  Views:
  100
 2. nhandang123
  Replies:
  0
  Views:
  100
 3. Bryanedaw
  Replies:
  0
  Views:
  100
 4. Bryanedaw
  Replies:
  0
  Views:
  101
 5. Bryanedaw
  Replies:
  0
  Views:
  101
 6. Bryanedaw
  Replies:
  0
  Views:
  101
 7. Bryanedaw
  Replies:
  0
  Views:
  101
 8. nhandang123
  Replies:
  0
  Views:
  103
 9. Bryanedaw
  Replies:
  0
  Views:
  103
 10. Bryanedaw
  Replies:
  0
  Views:
  103
 11. Bryanedaw
  Replies:
  0
  Views:
  105
 12. Bryanedaw
  Replies:
  0
  Views:
  105
 13. Bryanedaw
  Replies:
  0
  Views:
  107
 14. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  111
 15. Bryanedaw
  Replies:
  0
  Views:
  113
 16. nhandang123
  Replies:
  0
  Views:
  115
 17. nhandang123
  Replies:
  0
  Views:
  116
 18. nhandang123
  Replies:
  0
  Views:
  116
 19. Bryanedaw
  Replies:
  0
  Views:
  116
 20. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  117

Thread Display Options

Loading...