Hồ Chí Minh (1890-1969)

Hồ Chí Minh (19 tháng 5 năm 1890 – 2 tháng 9 năm 1969) tên khai sinh: Nguyễn Sinh Cung, là nhà cách mạng, người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, một trong những người đặt nền móng và lãnh đạo công cuộc đấu tranh giành độc lập, toàn vẹn lãnh thổ cho Việt Nam trong thế kỷ XX, một chiến sĩ cộng sản quốc tế. Ông là người viết và đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, là Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong thời gian 1945 – 1969, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam trong thời gian 1951 – 1969.

Sort By:
Title
Replies Views ↓
Last Message
 1. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,098
 2. admin
  Replies:
  0
  Views:
  1,097
 3. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,093
 4. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,093
 5. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,093
 6. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,092
 7. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,082
 8. admin
  Replies:
  0
  Views:
  1,080
 9. admin
  Replies:
  0
  Views:
  1,080
 10. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,080
 11. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,078
 12. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,069
 13. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,069
 14. admin
  Replies:
  0
  Views:
  1,067
 15. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,067
 16. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,066
 17. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,066
 18. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,066
 19. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,063
 20. bong88de
  Replies:
  0
  Views:
  1,063
 21. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,062
 22. admin
  Replies:
  0
  Views:
  1,060
 23. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,060
 24. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,057
 25. admin
  Replies:
  0
  Views:
  1,047
 26. admin
  Replies:
  0
  Views:
  1,047
 27. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,042
 28. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,041
 29. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,038
 30. admin
  Replies:
  0
  Views:
  1,035

Thread Display Options

Loading...