Hồ Chí Minh (1890-1969)

Hồ Chí Minh (19 tháng 5 năm 1890 – 2 tháng 9 năm 1969) tên khai sinh: Nguyễn Sinh Cung, là nhà cách mạng, người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, một trong những người đặt nền móng và lãnh đạo công cuộc đấu tranh giành độc lập, toàn vẹn lãnh thổ cho Việt Nam trong thế kỷ XX, một chiến sĩ cộng sản quốc tế. Ông là người viết và đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, là Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong thời gian 1945 – 1969, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam trong thời gian 1951 – 1969.

Sort By:
Title
Replies Views ↓
Last Message
 1. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,033
 2. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,032
 3. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,031
 4. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,031
 5. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,028
 6. admin
  Replies:
  0
  Views:
  1,027
 7. admin
  Replies:
  0
  Views:
  1,027
 8. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,025
 9. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,024
 10. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,024
 11. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,024
 12. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,020
 13. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,018
 14. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,018
 15. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,016
 16. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,011
 17. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,011
 18. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,009
 19. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,007
 20. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  1,004
 21. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  999
 22. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  997
 23. admin
  Replies:
  0
  Views:
  993
 24. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  991
 25. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  990
 26. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  987
 27. admin
  Replies:
  0
  Views:
  985
 28. admin
  Replies:
  0
  Views:
  984
 29. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  979
 30. admin
  Replies:
  0
  Views:
  974

Thread Display Options

Loading...