Học Viện Chính Trị Quốc Gia

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chính phủ Việt Nam; là đơn vị tài chính cấp I; là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt, trung, cao cấp, công chức hành chính, công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của các đơn vị sự nghiệp công lập, thành viên hội đồng quản trị, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, giám đốc, phó giám đốc doanh nghiệp nhà nước, cán bộ khoa học chính trị và hành chính của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; là trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học lý luận Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nghiên cứu đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghiên cứu về các khoa học chính trị.

Sort By:
Title
Replies Views
Last Message
 1. Bryanedaw
  Replies:
  0
  Views:
  29
 2. Bryanedaw
  Replies:
  0
  Views:
  38
 3. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  87
 4. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  52
 5. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  49
 6. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  44
 7. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  37
 8. gges33Df
  Replies:
  0
  Views:
  128
 9. DerikBup
  Replies:
  0
  Views:
  71
 10. nhandang123
  Replies:
  0
  Views:
  209
 11. nhandang123
  Replies:
  0
  Views:
  156
 12. nhandang123
  Replies:
  0
  Views:
  140
 13. CamCao
  Replies:
  0
  Views:
  190
 14. SamKieu
  Replies:
  0
  Views:
  106
 15. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  108
 16. YenHong
  Replies:
  0
  Views:
  222
 17. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  93
 18. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  88
 19. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  74
 20. quanh.bv
  Replies:
  0
  Views:
  224

Thread Display Options

Loading...