100 Bản Quy Tắc Đạo Đức Nghề Báo Trên Thế Giới (NXB Chính Trị 2014) - Nguyễn Thị Trường Giang

Discussion in 'Báo Chí Học' started by quanh.bv, Jan 13, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Cuốn sách chia làm hai phần:
  Phần 1 là những vấn đề cơ bản của các quy tắc về đạo đức nghề báo trên thế giới và Việt Nam như hoàn cảnh ra đời, những nguyên tắc, tiêu chuẩn chung cũng như những điểm riêng biệt trong các bản quy tắc, đạo đức nghề báo. Đặc biệt, tác giả dụng công so sánh những điểm tương đồng và khác biệt giữa các bản quy tắc đạo đức nghệ nghiệp của nhà báo VN và các bản quy tắc đạo đức nghệ nghiệp của nhà báo trên thế giới.
  Phần 2 cuốn sách là các bản quy tắc đạo đức nghề báo trên thế giới. Trong đó tác giả khái quát đặc điểm của 100 bản quy tắc đạo đức nghề báo của các quốc gia, vùng lãnh thổ, các cơ quan báo chí, các tổ chức xã hội nghề nghiệp của các nhà báo được lưu hành rộng rãi trên thế giới. Các quy tắc này được thống kê theo các nội dung: Ra đời sớm nhất; Ra đời muộn nhất; Ngắn nhất; Dài và chi tiết nhất; Có thời gian xây dựng lâu nhất; Có sức ảnh hưởng và sự tham gia xây dựng của nhiều tổ chức thành viên nhất; Mang tính địa phương và dấu ấn quốc gia nhất; Có khoảng cách từ bản đầu tiên đến bản sửa đổi dài nhất; Có khoảng cách từ bản đầu tiên đến bản sửa đổi ngắn nhất; Có lần sửa đổi nhiều nhất.
  Cuốn sách 100 Bản Quy Tắc Đạo Đức Nghề Báo Trên Thế Giới là tài liệu tham khảo hữu ích cho sinh viên ngành báo chí, những người đang nghiên cứu và hoạt động trong lĩnh vực báo chí, truyền thông và những ai quan tâm đến vấn đề này.
  • 100 Bản Quy Tắc Đạo Đức Nghề Báo Trên Thế Giới
  • NXB Chính Trị 2014
  • Nguyễn Thị Trường Giang
  • 758 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...tac-dao-duc-nghe-bao-tren-the-gioi-60735.html
   

Share This Page