130 Câu Nói Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh Về Xây Dựng Đảng (NXB Chính Trị 2020) - Tô Lâm, 78 Trang

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by thaoanh12, Dec 12, 2020.

 1. thaoanh12

  thaoanh12 Member

  [​IMG]
  Trong giai đoạn đổi mới và phát triển đất nước hiện nay, công tác xây dựng Đảng được coi là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là vấn đề sống còn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta. Nhằm góp phần tích cực vào công cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đồng thời đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách: 130 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam của Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm.
  • 130 Câu Nói Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh Về Xây Dựng Đảng
  • NXB Chính Trị 2020
  • Tô Lâm
  • 78 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1_61vVrnMugcfX_euQTfPZKFsEq2FglYn
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Apr 16, 2022

Share This Page