333 Tình Huống Hướng Dẫn Kê Khai-Khấu Trừ-Hoàn Thuế GTGT Và Hóa Đơn Chứng Từ Áp Dụng Từ Năm 2014

Discussion in 'Chuyên Ngành Thể Dục Thể Thao' started by admin, Sep 5, 2015.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  333 Tình Huống Hướng Dẫn Kê Khai-Khấu Trừ-Hoàn Thuế GTGT Và Hóa Đơn Chứng Từ
  NXB Tài Chính 2014
  Nhiều Tác Giả
  653 Trang
  Mục lục
  1. PHẦN I: HƯỚNG DẪN TÍNH, NỘP, KHẤU TRỪ, HOÀN THUẾ GTGT
  1.1 Chương I: NGƯỜI NỘP THUẾ, ĐỐI TƯỢNG KHÔNG CHỊU THUẾ GTGT VÀ CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG PHẢI KÊ KHAI, TÍNH NỘP THUẾ GTGT
  1.1.1 Người nộp thuế
  1.1.2 Đối tượng không chịu thuế GTGT
  1.1.3 Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT
  1.2 Chương II: CĂN CỨ TÍNH THUẾ
  1.2.1 Giá tính thuế
  1.2.2 Thời điểm xác định thuế GTGT
  1.2.3 Thuế suất thuế GTGT
  1.3 Chương III PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ
  94 Phương pháp tính thuế GTGT có nội dung thay đổi cơ bản nào?
  1.3.1 Phương pháp khấu trừ thuế
  1.3.2 Phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng
  1.4 Chương IV KHẤU TRỪ, HOÀN THUẾ
  1.4.1 KHẤU TRỪ THUẾ
  1.4.1.1 Các quy định chung về khấu trừ thuế GTGT đầu vào
  1.4.1.2 Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào
  1.4.1.3 Điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vu xuất khẩu
  1.4.2 HOÀN THUẾ GTGT
  1.5 Chương V KHAI THUẾ, NỘP THUẾ GTGT
  2 PHÂN II: HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ VÀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ HÓA ĐƠN
  2.1 A: HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ
  2.1.1 Chương I: HƯỚNG DẪN CHUNG
  2.1.2 Chương II: TẠO VÀ PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN
  2.1.3 CHƯƠNG III: SỬ DỤNG HÓA ĐƠN
  2.1.4 Chương IV: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC TỔ CHỨC CÁ NHÂN TRONG QUẢY LÝ, SỬ DỤNG HÓA ĐƠN
  2.1.5 Chương V: HƯỚNG DẪN LẬP HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ ĐỐI VỚI MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP
  2.2 B. HƯỚNG DẪN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ HÓAD ĐƠN
  2.2.1 Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG
  2.2.2 Chương II: HÀNH VI VI PHẠM, HÌNH THỨC XỬ PHẠT, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ VỀ HÓA ĐƠN
  3. PHẦN III: MỘT SỐ TÌNH HUỐNG GIẢI ĐÁP VÈ THUẾ GTGT; HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ THEO CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN CỦA BỘ TÀI CHÍNH; TỔNG CỤC THUẾ
  3.1 A. TÌNH HUỐNG GIẢI ĐÁP VỀ THUẾ GTGT
  3.2 B. TÌNH HUỐNG VƯỚNG MẮC VỀ HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ
  4. PHẦN IV: HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẠT
  4.1 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT
  4.2 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014
  4.3 Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17 tháng năm 2014 hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

  Link Download
  eBook có trong tuyển tập DVD Kế Toán
  Link miễn phí... nếu nhận được trên 10 Like của thành viên.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page