48 Đại Nguyện A Di Đà Thâm Mật Nghĩa (NXB Tổng Hợp 2016) - Thích Minh Đức, 276 Trang

Discussion in 'Đạo Phật Giáo' started by votantai, Nov 3, 2016.

 1. votantai

  votantai New Member

  upload_2022-12-13_11-22-6.png
  Kinh Vô Lượng Thọ là tạng kinh rất quý báu cho người tu học Phật, nhất là cho hành giả tu Tịnh Độ tông. Nhưng ý kinh rất thâm sâu khó thông, khó hiểu. Và ý chỉ trong kinh Đức Phật dùng thần thông hào quang trí huệ biến hiện, hóa ra nhiều phương tiện, mượn sự tướng con người là vua Vô Tránh Niệm có pháp danh là Bảo Tạng, tu thực hành 48 đại nguyện mà thành tựu Tánh Đức A Di Đà. Ngài mượn cảnh là thế giới Tây phương Cực Lạc để hiển bày cõi Cực Lạc. Ngài diệu dụng chỉ vào các pháp tu là TỨ Diệu ĐẾ, BÁT CHÁNH ĐạO, LỤC ĐỘ, TỨ VÔ LƯỢNg TÂM... tượng trưng bằng nhiều vật báu như: xa cừ, mã não, san hô, lưu ly, hổ phách, vàng ròng. Tất cả đều là pháp tướng dùng làm phương tiện diễn bày, mục đích Phật dùng sự tướng dạy Vua Vô Tránh Niệm và tất cả chúng sanh tu niệm Phật để thấy rõ các niệm thường sinh khởi tại tâm, biết thế nào là chánh niệm và tà niệm. Tự điều phục các tâm niệm khi phát khởi, tự giác thực hành sáng suốt, xa lìa buông xả vô số vọng niệm, ngõ hầu thanh lọc tâm quay về tự tánh thanh tịnh chơn như mà mỗi người đều sẵn có…
  • 48 Đại Nguyện A Di Đà Thâm Mật Nghĩa
  • NXB Tổng Hợp 2016
  • Thích Minh Đức
  • 276 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1UAJ9xHERRm9IyzPaq7biPEtTuoxI7TQV
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Dec 13, 2022

Share This Page