60 Năm Tác Phẩm Sửa Đổi Lối Làm Việc (NXB Chính Trị 2008) - Lê Minh Nghĩa, 589 Trang

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by Bryanedaw, Jul 13, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  [​IMG]
  Vào những ngày cuối Thu - đầu Đông năm 1947, khi ở một trong những thời điểm khó khăn nhất của cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp manh tâm trở lại xâm lược nước ta, từ núi rừng chiến khu Việt Bắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết xong cuốn sách mang tựa đềSửa đổi lối làm việc. Trải qua suốt chiều dài lịch sử chiến đấu bảo vệ và xây dựng Tổ quốc của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta từ đó đến nay, với nhiều lần tái bản, cuốn sách mỏng chỉ với gần 70 trang của Người đã trở thành một tác phẩm quan trọng trong sự phát triển các quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh nói riêng và trong kho tàng tư tưởng, lý luận của Đảng ta nói chung.
  Bố cục cuốn sách với những phần chính được Hồ Chủ tịch trình bày như trên không phải là ngẫu nhiên mà đã chứa đựng nhiều ý nghĩa quan trọng, hàm súc cần được nghiên cứu kỹ lưỡng để hiểu sâu và lĩnh hội thấu đáo. Mặt khác, khi trực tiếp đi vào văn bản tác phẩm thì thấy rõ là, đan xen và xuyên suốt cả 6 phần chính của cuốn sách, có những nội dung được Hồ Chủ tịch đề cập trở đi trở lại nhiều lần. Chẳng hạn như: vấn đề các khuyết điểm, thói tật, chứng bệnh của đội ngũ cán bộ, đảng viên khi Đảng ta bước sang giai đoạn cầm quyền; việc xây dựng, củng cố đạo đức cách mạng cho đội ngũ này; vấn đề cán bộ và công tác cán bộ; nhiệm vụ giữ gìn mối liên hệ của Đảng với quần chúng nhân dân; yêu cầu tăng cường mục tiêu, lý tưởng cách mạng phục vụ quần chúng nhân dân cho cán bộ, đảng viên… Như vậy, chắc chắn những tư tưởng, quan điểm của Hồ Chủ tịch trong Sửa đổi lối làm việc đã được hình thành qua một thời gian không phải là ngắn ngủi. Từ góc độ xem xét cụ thể, trực tiếp thì đây là khoảng thời gian hơn 2 năm kể từ khi thành lập chính quyền cách mạng, chính thể Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đó là thời gian Đảng ta bắt đầu thực hiện vai trò, nhiệm vụ cầm quyền, lãnh đạo quần chúng nhân dân không chỉ về mặt tuyên truyền, giác ngộ, động viên tư tưởng, tinh thần mà còn cả về mặt tổ chức, quản lý, kiểm soát trên thực tế, hiện thực mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhưng xét chung hơn, thì thật ra những tư tưởng, quan điểm ấy của Hồ Chủ tịch chính là kết quả của toàn bộ quá trình hoạt động của Người cả trước và sau khi lãnh đạo Đảng ta và nhân dân ta làm cuộc Cách mạng Tháng Tám thành công, giành chính quyền về tay công nông.
  • 60 Năm Tác Phẩm Sửa Đổi Lối Làm Việc
  • NXB Chính Trị 2008
  • Lê Minh Nghĩa
  • 589 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://nitro.download/view/63E33B94A66CFE5
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 20, 2021

Share This Page