79 Câu Hỏi Và Gợi Ý Trả Lời Về Môn Học Tư Tưởng Hồ Chí Minh (Đại Học Sư Phạm 2005) - Đỗ Quang Ân

Discussion in 'Đại Học Sư Phạm (Toàn Quốc)' started by csevenan, Mar 27, 2020.

 1. csevenan

  csevenan Member

  [​IMG]
  Chủ tịch Hồ Chí Minh là “vị anh hùng giải phóng dân tộc và nhà văn hoá kiệt xuất của Việt Nam”, cuộc đời, sự nghiệp và di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là của dân tộc Việt Nam, mà còn thuộc về nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới. Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại... Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta.
  Vì vậy Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định tổ chức việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh một cách có hệ thống, thường xuyên, sâu sắc trong cán bộ, đảng viên, sinh viên các trường Đại học và Cao đẳng. Để góp phần vào việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, nhân dịp kỉ niệm lần thứ 120 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng tôi biên soạn cuốn 79 câu hỏi và gợi ý trả lời về môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên các Trường Đại học và Cao đẳng đang học tập nghiên cứu môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh.
  • 79 Câu Hỏi Và Gợi Ý Trả Lời Về Môn Học Tư Tưởng Hồ Chí Minh
  • Đại Học Sư Phạm 2005
  • Đỗ Quang Ân, Nguyễn Đức Thìn, Nguyễn Đức Chiến, Lê Thị Ninh
  • 202 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://nitroflare.com/view/EAC18BBB2ED985E
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 27, 2020

Share This Page