8 Bài Thuyết Pháp Của Đại Sư Ấn Quang (NXB Tổng Hợp 2007) - Đại Sư Ấn Quang, 154 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Apr 27, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  8 Bài Thuyết Pháp Của Đại Sư Ấn Quang
  NXB Tổng Hợp 2007
  Đại Sư Ấn Quang
  Dịch: Cư Sĩ Đồ Nam
  154 Trang
  Hòa Thượng Viện chủ chùa Vạn Đức nhấn mạnh rằng:
  Cả một đời giáo hóa của Đại Sư có thể gom vào 16 chữ sau đây : "Tránh dữ, làm lành, giới sát, ăn chay, tin sâu, nguyện thiết, niệm danh niệm Phật"
  Nội dung của cuốn sách này cũng không ngoài 16 chữ trên.
  Ngài Ấn Quang (Tổ thứ 13 của Tịnh Độ Tông) là một cao Tăng cận đại suốt thông Tông -Giáo, chuyên dùng pháp môn niệm Phật lợi mình lợi người. Lời dạy của Đại sư bình dị, chú trọng ở chỗ chân thật tu hành, nhằm để thoát ly luân hồi sinh tử.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page