Bà Chúa Hòn (NXB Trẻ 2003) - Sơn Nam, 431 Trang

Discussion in 'Sơn Nam (1926-2008)' started by thinganbui, May 10, 2017.

 1. thinganbui

  thinganbui Member

  upload_2023-6-13_11-39-42.png
  Cuốn tiểu thuyết Bà chúa hòn bắt đầu như thế với nhân vật cô bé tên Huôi. Số phận đã sắp đặt cho cô, khi lớn lên, sẽ trở thành bà chúa Hòn. Hòn Chông là dãy đồi thấy, sát mé biển vịnh Xiêm La. Dân chúng sống bằng nghề chái lưới ở mé biển nhưng nguồn lợi lớn nhất vẫn là nghề trồng hồ tiêu. Ông Xìn Phóc là người Triều Châu lai Cao Miên, trở thành ông Chúa Hòn đầu tiên, sau khi ông chết, người kế vị là con trai ông, Hai Minh. Bá Vạn là người nắm giữ sổ sách thu chi cho Hai Minh. Ông này là người Triều Châu lai Việt Nam, tuổi chừng 60, lắm mưu nhiều kế, có ý định giết ông Chúa Hòn, lật con bà cả để dành tất cả tài sản về tay mình.
  • Bà Chúa Hòn
  • NXB Trẻ 2003
  • Sơn Nam
  • 431 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1Y2ae4ZhbiW5Bhm2mOhKN4HW9iUtZQ_54
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jun 13, 2023

Share This Page