Bác Hồ Người Việt Nam Đẹp Nhất (NXB Thanh Niên 2007) - Hà Huy Giáp, 220 Trang

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by quanh.bv, Apr 23, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Một trong những vấn đề lớn- đặt ra khi chúng ta học tập ở Hồ Chủ tịch là cần tìm hiểu thấu đáo về chủ nghĩa yêu nước của Người. Trong bài "Con đường dẫn tôi đến chủ nghĩa Lênin" đăng ở tạp chí "Cấc vấn đề phương Đông" của Liên Xô tháng 4 năm 1960, Hồ Chủ tịch có viết: "Lúc đầu, chính là chủ nghĩa yêu nước, chứ chưa phải chủ nghĩa cộng sản đã đưa tôi tin theo Lênin, tin theo Quốc tế thứ ba. Từng bước một, trong cuộc đấu tranh vừa nghiên cứu lý luận Mác - Lênin, vừa làm công tác thực tế, dần dần tôi hiểu được rằng chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ.
  • Bác Hồ Người Việt Nam Đẹp Nhất
  • NXB Thanh Niên 2007
  • Hà Huy Giáp
  • 220 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://220.231.122.108:8090/VietDataFullText/BSTHCM//TLHCMDHV0018.pdf
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 11, 2018

Share This Page