Bác Hồ Ở Thái Lan (NXB Trẻ 2009) - Hà Lam Danh, 103 Trang

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by nhandang123, Jul 25, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Trên con đường vạn dặm tìm đường cứu nước, Bác Hồ đã đặt chân lên đất Pháp, Mỹ, Anh... và tháng 6.1923, Người bí mật rời Paris đi Liên Xô. Những lúc này, nhiều noi trên thế giới dang sực sôi những cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản, nhất là sau Cách mạng tháng Mười Nga. Lịch sử Việt Nam đã đánh dấu một sự chuyển hướng khi Nguyễn Ái Quốc tìm ra con đường cứu nước bàng sự kết hợp hài hòa chủ nghĩa Mác-Lênin vói chủ nghĩa yêu nước truyền thống của dân tộc Việt Nam, gắn cách mạng giải phóng dân tộc với cách mạng vô sản, nhầm thực hiện: độc lập dân tộc dân chủ và chủ nghía xã hột. Trở về Đông Dương, Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu (11.1924), đến Xiêm (7.1928) trực tiếp chuẩn bị về chính trị, tư tưởng, tổ chức để thành lập chính đảng của giai cấp vô sản ở nước ta và tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản ở các nước châu Á.
  • Bác Hồ Ở Thái Lan
  • NXB Trẻ 2009
  • Hà Lam Danh
  • 103 Trang
  • File PDF-True
  Link Download
  https://thuviensachhochiminh.tphcm.gov.vn/chi-tiet?bookId=920
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Feb 25, 2020

Share This Page