Bác Hồ Với Thanh Niên Việt Nam (NXB Tổng Hợp 2014) - Nhiều Tác Giả, 114 Trang

Discussion in 'Hồ Chí Minh (1890-1969)' started by quanh.bv, Aug 17, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao vai trò, vị trí đặc biệt của thế hệ thanh niên Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, tiền đồ của Tổ quốc, tương lai của dân tộc và hạnh phúc của mỗi gia đình. Người đã nhiều lần khẳng định “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà”.
  Ngay từ thời tuổi trẻ, người thanh niên Nguyễn Tất Thành với bầu nhiệt huyết yêu nước, thương dân, với hai bàn tay trắng đã quyết định đi sang phương Tây, hòa mình với phong trào vô sản thế giới, đến với chủ nghĩa Mác - Lênin tìm ra con đường cứu dân, cứu nước: “Con đường cách mạng vô sản”. Từ đây, Người đã nhận thức rõ vai trò của thanh niên đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Người nói: “Muốn thức tỉnh một dân tộc nô lệ của thực dân Pháp ở Đông Dương, thì trước hết phải thức tỉnh thanh niên”. Người kêu gọi: “Hỡi Đông Dương đáng thương hại! Người sẽ chết mất, nếu đám thanh niên già cỗi của Người không sớm hồi sinh” và Người khẳng định: “Tương lai của dân tộc, tiền đồ của Tổ quốc và sự thắng lợi của cách mạng nước ta hoàn toàn phụ thuộc vào thanh niên, việc hiểu thanh niên, tin thanh niên, chăm lo giáo dục, đào tạo các thế hệ thanh niên, từng bước dìu dắt họ tham gia đấu tranh cách mạng, mạnh dạn trao cho họ những trách nhiệm xứng đáng…”.
  • Bác Hồ Với Thanh Niên Việt Nam
  • NXB Tổng Hợp 2014
  • Nhiều Tác Giả
  • 114 Trang
  • File PDF-True
  Link Download
  https://sachweb.com/publishview/bachovoithanhnienvietnam_id1584/bachovoithanhnienvietnam_id1584.aspx
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jan 25, 2019

Share This Page