Bài Giảng Giải Tích Tập 1 (NXB Đại Học Quốc Gia 2004) - Nguyễn Duy Tiến, 323 Trang

Discussion in 'Đại Học Khoa Học Tự Nhiên' started by admin, Jun 30, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-9-16_13-35-30.png
  Cuốn sách này là nội dung các bài giảng về Giải Tích do tôi biến soạn cho các sinh viên Toán-Lý năm thứ nhất của "Lớp Đào Tạo Cứ Nhân Khoa Học Tài Năng". Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, Đại Học Quốc Gia Hà Nội, năm học 1997 - 1998, 1998 - 1999 và 1999 - 2000. Vì thế, có lẽ sách này chỉ nên dùng làm bài giảng cho những sinh viên Toán - Lý khá giỏi hoăc dùng làm tài liêu tham khảo cho sinh viên Toán - Lý nói chung. Khi viết cuốn sách này tôi nhằm các mục đích chính sau đâv: 1. T ra n g b ị cho n g ư ờ i đọc m ộ t tà i liộ u tư ơ n g đ ố i n g ắ n gọn về n h ữ n g kĩ.ốn thức cơ bản nhất của giải tích. 2. Cách trình bày hiện đại, niạcli lạc và đmili xác. 3. Criúp người đọc có thổ nhanh chóng nắm bắt được nliửng ý tưầng cliínli và n liím g feet. q ù a qnan trọ n g c ủ a giải t ích. Nlnr vậy lỉ\, tôi có tham vọng viết Bí\i giảng giải tích có nôi dung cơ b àn , hiên đai, tốc độ . Với ỷ cỉịnli ấy tôi chọn những cuốn sách san làm tại liệu tham khảo chính
  • Bài Giảng Giải Tích Tập 1
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2004
  • Nguyễn Duy Tiến
  • 323 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?sp=1040841
  https://drive.google.com/file/d/1O-eH5nw7BdIb6cIhgaD3nm2yyXxgp4qO
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Sep 16, 2022

Share This Page