Bài Giảng Giao Tiếp Trong Kinh Doanh (NXB Tài Chính Marketing 2013) - Nguyễn Thị Trường Hân

Discussion in 'Chuyên Ngành Kinh Tế' started by thinganbui, May 6, 2017.

 1. thinganbui

  thinganbui Member

  upload_2023-8-5_10-11-31.png
  Nội dung chính của bài giảng gồm 5 chƣơng, mỗi chƣơng đƣợc trình bày theo kết cấu: A. Mục tiêu chƣơng – B. Nội dung – C. Tài liệu tham khảo chính – D. Câu hỏi ôn tập và tình huống xử lý. Với kết cấu nhƣ vậy, chúng tôi hy vọng sẽ giúp sinh viên có sự định hƣớng rõ ràng ngay khi bắt đầu việc đọc một chƣơng cụ thể. Thông qua 5 chƣơng của tài liệu này, chúng tôi cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hoạt động giao tiếp trong kinh doanh. Trên cơ sở những kiến thức đó, sinh viên có thể tự nhìn nhận lại bản thân, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của mình trong giao tiếp và tìm ra biện pháp để hoàn thiện mình, đặc biệt khi giao tiếp trong môi trƣờng kinh doanh. Qua đó, sinh viên sẽ tự tin hơn khi đối mặt với những tình huống khó khăn trong thực tiễn của hoạt động giao tiếp kinh doanh.
  • Bài Giảng Giao Tiếp Trong Kinh Doanh
  • Nguyễn Thị Trường Hân, Trần Chí Vĩnh Long, Lê Văn Quý
  • NXB Tài Chính Marketing 2013
  • 115 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/19_uIDr3YEwaznPgR0VKTXnwPPsTNhAAE
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 5, 2023

Share This Page