Bài Giảng Lịch Sử Văn Minh Thế Giới (NXB Nha Trang 2018) - Nguyễn Văn Tuấn, 53 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Giáo Dục Đại Học' started by mhien0094, Nov 20, 2020.

 1. mhien0094

  mhien0094 Member

  [​IMG]
  Văn minh là trạng thái tiến bộ về cả hai mặt vật chất lẫn tinh thần của xã hội loài ngƣời, tức là trạng thái phát triển cao của nền văn hóa. Trái với văn minh là dã man.Ví dụ: văn minh phƣơng Đông, văn minh Hy Lạp…Chữ văn minh trong tiếng Pháp civilisation, trong tiếng Anh là civilization, còn có nghĩa là hoạt động khai hóa, làm thoát khỏi trạng thái nguyên thủy. Khi định nghĩa văn minh ngƣời ta đã đề cập đến một khái niệm mới, đó là văn hóa.Vậy văn hóa là gì?- Văn hóa là một từ tiếng Hán, do Lƣu Hƣớng, ngƣời Tây Hán nêu ra đầu tiên. Nhƣng lúc bấy giờ hai chữ văn hóa có “dùng văn để hóa”.- Thời cận đại nghĩa của chữ có phần khác trƣớc. Chữ văn hóa trong tiếng Anh và tiếng Pháp là culture, có nguồn gốc từ chữ La tinh là cultura, nghĩa là trồng trọt, cƣ trú, luyện tập, lƣu tâm…
  • Bài Giảng Lịch Sử Văn Minh Thế Giới
  • NXB Nha Trang 2018
  • Nguyễn Văn Tuấn
  • 53 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  http://nitroflare.com/view/E53BB674438FBD4
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Nov 21, 2020

Share This Page