Bài Giảng Lý Thuyết Đồ Thị (NXB Hải Phòng 2009) - Nguyễn Hữu Tuân, 111 Trang

Discussion in 'Cấu Trúc Dữ Liệu' started by admin, Aug 14, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Lý thuyết đồ thị là một lĩnh vực đã có từ lâu và có nhiều ứng dụng hiện đại. Những tƣ tƣởng cơ bản của lý thuyết đồ thị đƣợc đề xuất vào những năm đầu của thế kỷ 18 bởi nhà toán học lỗi lạc ngƣời Thụy Sỹ Lenhard Eurler. Chính ông là ngƣời đã sử dụng đồ thị để giải bài toán nổi tiếng về các cái cầu ở thành phố Konigsberg.
  Đồ thị đƣợc sử dụng để giải các bài toán trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Chẳng hạn, đồ thị có thể sử dụng để xác định các mạch vòng trong vấn đề giải tích mạch điện. Chúng ta có thể phân biệt các hợp chất hóa học hữu cơ khác nhau với cùng công thức phân tử nhƣng khác nhau về cấu trúc phân tử nhờ đồ thị. Chúng ta có thể xác định hai máy tính trong mạng có thể trao đổi thông tin đƣợc với nhau hay không nhờ mô hình đồ thị của mạng máy tính. Đồ thị có trọng số trên các cạnh có thể sử dụng để giải các bài toán nhƣ: Tìm đƣờng đi ngắn nhất giữa hai thành phố trong mạng giao thông. Chúng ta cũng còn sử dụng đồ thị để giải các bài toán về lập lịch, thời khóa biểu, và phân bố tần số cho các trạm phát thanh và truyền hình…
  • Bài Giảng Lý Thuyết Đồ Thị
  • NXB Hải Phòng 2009
  • Nguyễn Hữu Tuân
  • 111 Trang
  • File PDF-True
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/5CB3402A5AC81CB
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Jun 24, 2019

Share This Page