Bài Giảng Lý Thuyết Giải Phẫu Bệnh (NXB Y Học 2020) - Nguyễn Sào Trung, 398 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Y-Dược' started by quanh.bv, May 23, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  image004.png
  Bao gồm khoảng 400 trang, chia làm 2 phần. Đề cập các kiến thức đại cương giải phẫu bệnh từ đó đi sâu vào việc phân tích các vấn đề bệnh lý. Bên cạnh bài giảng lý thuyết này, Trang cũng chia sẻ tới các bạn bộ tài liệu Atlas Thực Tập Giải Phẫu Bệnh 2020 – ĐHYK PNT danh cho việc thực hành đọc, phân tích các tiêu bản.
  • Bài Giảng Lý Thuyết Giải Phẫu Bệnh
  • Nguyễn Sào Trung, Âu Nguyệt Diệu
  • NXB Y Học 2020
  • 398 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1mxVMo6TZqd65KRQrVcxtOxdPsfQF8WTw
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Dec 22, 2022

Share This Page