Bài Giảng Nhi Khoa Tập 2 (NXB Y Học 2013) - Nguyễn Gia Khánh, 344 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Y-Dược' started by admin, Jan 25, 2018.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Bài giảng Nhi khoa
  được xuất bản lần này nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo bác sĩ đa khoa và bác sĩ định hướng chuyên khoa Nhi theo tinh thần cải cách giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  Mặt khác, từ lần xuất bản cuốn Bài giảng Nhi khoa lần cuối năm 1991 đến nay, điều kiện kinh tế xã hội nước ta có nhiều biến đổi, đã tác động đến tình hình sức khoẻ và bệnh tật của trẻ em, nên việc biên soạn lại các bài giảng cho phù hợp với tình hình đổi mới của đất nước là rất cần thiết. Khác với các lần xuất bản trước, số lượng tác giả tham gia biên soạn lần này được mở rộng hơn, bao gồm các giáo sư, phó giáo sư, giảng viên chính và tiến sĩ, là những cán bộ giảng dạy lâu năm của Bộ môn Nhi Trường Đại học Y khoa Hà Nội và Viện Nhi. Nội dung sách xuất bản lần này là chương trình đào tạo về Nhi cho bác sĩ đa khoa nhi. Sách được in thành hai tập.
  • Bài Giảng Nhi Khoa Tập 2
  • NXB Y Học 2013
  • Nguyễn Gia Khánh
  • 344 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60385
  https://drive.google.com/file/d/1j5gi7y3QX94YI9-k4wJqJ_Gz6eZ8bkSP/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Jan 14, 2023

Share This Page