Bài Giảng Văn Hóa Kinh Doanh (NXB Kinh Tế Quốc Dân 2008) - Dương Thị Liễu, 433 Trang

Discussion in 'Chuyên Ngành Kinh Tế' started by AA1, Mar 20, 2021.

 1. AA1

  AA1 Member

  upload_2023-10-8_20-47-25.png
  Chương I: TỔNG QUAN VỀ VĂN HOÁ KINH DOANH
  1) Khái quát chung về văn hoá.
  2) Khái quát chung về văn hoá kinh doanh.
  3) Văn hoá kinh doanh như một môn học.
  Chương II: TRIẾT LÝ KINH DOANH
  1) Khái luận về triết lý kinh doanh.
  2) Cách thức xây dựng triết lý kinh doanh của doanh nghiệp.
  3) Phát huy triết lý kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam.
  Chương III: ĐẠO ĐỨC KINH DOANH
  1) Khái luận về đạo đức kinh doanh.
  2) Các khía cạnh thể hiện của đạo đức kinh doanh.
  3) Phương pháp phân tích và xây dựng đạo đức trong kinh doanh.
  4) Đạo đức kinh doanh trong nền kinh tế toàn cầu.
  Chương IV: VĂN HÓA DOANH NHÂN
  1) Khái luận chung về doanh nhân.
  2) Hệ thống tiêu chuẩn đánh giá văn hoá doanh nhân.
  Chương V: VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
  1) Tổng quan về văn hoá doanh nghiệp.
  2) Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành văn hóa doanh nghiệp.
  3) Các giai đoạn hình thành và cơ cấu thay đổi văn hoá doanh nghiệp.
  4) Các dạng văn hoá doanh nghiệp.
  5) Xây dựng văn hoá doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện nền kinh tế thị trường và quá trình hội nhập.
  Chương VI: VĂN HOÁ TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
  1) Văn hoá ứng xử trong nội bộ doanh nghiệp.
  2) Văn hoá trong xây dựng và phát triển thương hiệu.
  3) Văn hoá trong hoạt động Marketing.
  4) Văn hoá ứng xử trong đàm phán và thương lượng.
  5) Văn hoá trong định hướng với khách hàng.
  • Bài Giảng Văn Hóa Kinh Doanh
  • NXB Kinh Tế Quốc Dân 2008
  • Dương Thị Liễu, Nguyễn Hoàng Ánh
  • 433 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1LUyRKwoNZvFyVdnOESJH7-U7tbspMUZp
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Oct 8, 2023

Share This Page